Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Покана за Брой 2Автор(и):

Уважаеми автори и изследователи, 

„Научен атлас“ е електронно списание с научно рецензиране. 

Отправяме покана за статии и студии за месец май 2021г, брой 2 ще бъде свързан с всички области на въздействие, които има в нашето издание.

 ISSN (онлайн версия): 2738-7518

В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на представители на академичните среди, статии по различни значими и актуални проблеми и съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на достъп на по-широк кръг от автори и читатели сред международната научна общност статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски или руски език.

Научен атлас следва бързия процес на публикуване.

Важните дати са както следва:

Подаване на ръкопис: 17 април 2021г.

Известие за потвърждение: в рамките на 24 часа

Известие за приемане: в рамките на 10 дни

Публикация на онлайн платформата: 17 май 2021г.

Свържете се с нас : https://scientificatlas.com/contact

Материали за публикуване се приемат на следният e-mail: office@scientificatlas.com

Уебсайт: https://scientificatlas.com/

Изисквания към авторите: https://scientificatlas.com/informatsiya-za-avtorite

Успешна творческа година!


Ключови думи:‹ Назад

  Още статии от този брой