Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

18 Юни 2024   65

Мисли за наследството на китайската древна поезия и художествени песни

Древната китайска поезия е големият принос на китайската нация към съкровищницата на човешката култура. С напредването на глобализацията китайската традиционна култура непрекъснато се обновява.

10 Юни 2024   85

Еволюция на пеенето в китайската оперa

Китайската опера се появява през XX век и претърпява развитие под влияние на социални, икономически и културни фактори. Изследването на еволюцията на пеенето в китайската опера дава възможност за всестранно разбиране на оперното пеене в Китай и перспективите пред него.


За нас

Списание „Научен атлас“ е ново научно списание, в което се публикуват изследователски статии и студии на български, английски и руски език в областите:
Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт);
Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Изкуства, Администрация и управление, Икономика, Туризъм);
Технически науки;
Военни науки;

Прочети »

Към авторите

В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните езици: български, английски и руски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на български и на английски език.
Авторите на материали с икономически характер трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията.

Прочети »


Цели и обхват на списанието

Теми с актуално и международно значение в контекста на образованието, социалните дейности, военни науки, инженерни науки, медицина, изкуства и спорт, хуманитарни науки, международни отношения , политика и администрация.

Публикувайте високостойности и качествени ръкописи, с които да разпространим научните приноси от вашите изследвания

Най-четени статии

Дерматологични аспекти на пандемията COVID-19

19 Април 2021   2414

В статията се представят дерматологичните аспекти на пандемията COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2 може да индуцира 6 основни типа кожни прояви, които показват връзка с давността и тежестта на заболяването. Наблюдават се също и кожни обриви, свързани с медикаментите, използвани за лечение на инфекцията. Боледуването от COVID-19 може да активира и влоши протичането на някои съпътстващи дерматози у болните, както и да повлияе върху избора на

 

Покана за Брой 2

16 Януари 2021   2274

Уважаеми автори и изследователи, 

„Научен атлас“ е електронно списание с научно рецензиране. 

Отправяме покана за статии и студии за месец май 2021г, брой 2 ще бъде свързан с всички области на

 

Метод на предикатното смятане прилагайки класификационно правило за принадлежност за създаване индексирана матрица на принадлежност

23 Април 2021   2164

Учените проверяват и анализират с различни модели и методологии обекти на своето изследване, чиито сфери на проучване са икономика, мениджмънт, здравеопазване, компютърни системи и технологии дали отговарят на определени критерии. След всяко научно изследване съществуват множество данни и резултати, които за да придобият значение и научна стойност е необходимо да се систематизират и класифицират според даден критерий. Все още