Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

18 Март 2024   48

„Момичето с белите коси” - представителна творба на Китайската национална опера

Настоящата статия използва за пример китайската опера „Момичето с белите коси“, анализирайки и обобщавайки драматургичното въведение на операта, основата за създаване на сценария, характеристиките за композиране на музиката, образа и характера на главните герои в нея, представяйки на читателите най-образцовия пример на китайска национална опера. Целта е да се даде предварителна представа за фона на развитието на китайската национална опера и ключовата роля, която китайската национална (традиционна) музика играе в развитието на китайската опера.

06 Март 2024   79

Possibilities of adding pea protein as improving the protein composition of the dough for gluten-free bread

The purpose of the study is to select suitable flours according to its mineral composition to obtain gluten-free high protein bread. From the study it was found that when glues of whole grain buckwheat, almond, hemp, pea protein, apple fiber, husk fiber, corn starch, salt, millet flakes, locust bean gum and baking soda. The breads are with good technological parameters and with high protein (16,3%)and fats(1,2%). They are with low carbohydrates composition (46,8%), high ash (2,8%)and used for people with healthcare problems such as diabetes and obesity. The new products are without GMO, artificial colors and flavors. They are rich with micro-elements and trace-elements Fe, Zn, Ca, Na, Se, I and low glycemic index (49%).


За нас

Списание „Научен атлас“ е ново научно списание, в което се публикуват изследователски статии и студии на български, английски и руски език в областите:
Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт);
Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Изкуства, Администрация и управление, Икономика, Туризъм);
Технически науки;
Военни науки;

Прочети »

Към авторите

В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните езици: български, английски и руски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на български и на английски език.
Авторите на материали с икономически характер трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията.

Прочети »


Цели и обхват на списанието

Теми с актуално и международно значение в контекста на образованието, социалните дейности, военни науки, инженерни науки, медицина, изкуства и спорт, хуманитарни науки, международни отношения , политика и администрация.

Публикувайте високостойности и качествени ръкописи, с които да разпространим научните приноси от вашите изследвания

Най-четени статии

Метод на предикатното смятане прилагайки класификационно правило за принадлежност за създаване индексирана матрица на принадлежност

23 Април 2021   1695

Учените проверяват и анализират с различни модели и методологии обекти на своето изследване, чиито сфери на проучване са икономика, мениджмънт, здравеопазване, компютърни системи и технологии дали отговарят на определени критерии. След всяко научно изследване съществуват множество данни и резултати, които за да придобият значение и научна стойност е необходимо да се систематизират и класифицират според даден критерий. Все още

 

Покана за Брой 2

16 Януари 2021   1614

Уважаеми автори и изследователи, 

„Научен атлас“ е електронно списание с научно рецензиране. 

Отправяме покана за статии и студии за месец май 2021г, брой 2 ще бъде свързан с всички области на

 

Дерматологични аспекти на пандемията COVID-19

19 Април 2021   1566

В статията се представят дерматологичните аспекти на пандемията COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2 може да индуцира 6 основни типа кожни прояви, които показват връзка с давността и тежестта на заболяването. Наблюдават се също и кожни обриви, свързани с медикаментите, използвани за лечение на инфекцията. Боледуването от COVID-19 може да активира и влоши протичането на някои съпътстващи дерматози у болните, както и да повлияе върху избора на