Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2023, Брой 7

Дата на издаване: 01 Януари 2023 г.Развитие на предприемаческите форми и съдържание на функцията за предприемаческо управление в малкия и среден бизнес

Автор(и): Валдемар Влох

Публикацията представя резултатите от изследване на развитието на формите на предприемачеството и съдържанието на функцията...

Ключови думи: сектор на малкия и среден бизнес в, икономическа дейност, световна икономика, външна търговия, търговско право, бизнес

 Към статията

 

Женски проблеми в кардиологията

Автор(и): Владлена Анатольевна Вишиванюк

Женски проблеми в кардиологията

Ключови думи: менопауза, сърдечно съдови заболявания, хормонална терапия

 Към статията

 

Анализ на методите и техниката за сеитба на окопни култури

Автор(и): Галя Христова

Съвременните иновативни технологии за отглеждане на земеделски култури са широко разпространени, което може значително да намали цената на труда и материалните ресурси, да увеличи производителността и качеството на продукцията.

Ключови думи: сеялка, точна сеитба, сеещ апарат, ботуши, електронна система за управление

 Към статията

 

Анализ на състоянието и тенденциите в българския строителен сектор

Автор(и): Емил Александров

През последните години строителния сектор търпи значителна динамика. За целите на изследване националното развитие на сектора са разгледани ключови индексни показатели с висока аналитична ценност. Изследвани са тенденциите в новопостроените жилищни сгради и в тяхното числово изменение за периода 2004 г. – 2021 г. Ретроспективния анализ показва необходимостта от засилване интегрирането на енергийна ефективност в българския строителен сектор. По този начин би могло да се постигне преобразуването на сектора във високоефективен, енергийно щадящ и въглеродно неутрално насочен.

Ключови думи: Български строителен сектор, сектор F „Строителство“, индекс на строителната продукция, енергийна ефективност

 Към статията

 

Investigation of mass loss during wood drying

Автор(и): Ivan Mitkov

The increase in the population, respectively the consumption of food and energy resources for its existence, is also connected with the ever-increasing demands on modern technologies in terms of ecology. Bulgaria has significant untapped potential from renewable energy sources (RES). Biomass moisture is an important controllable factor. The article reflects a mass loss study for drying low-grade wood. The subject of the study is a technology for using low quality wood as a raw material for heat generation. Attempts show that the energy for drying is roughly the same, but the construction of the particular machine does not allow the use of more powerful burners as the machine efficiency will deteriorate due to insufficient area of the heat exchanger.

Ключови думи: biomass, loss of mass, temperature, low-grade wood

 Към статията

 

Изследване качеството на работа на почвообработваща фреза при параметрична нестабилност

Автор(и): Иван Митков

Обработката на почвата е основна технологична операция при отглеждането на земеделските култури. Почвообработващите фрези са машините, които раздробяват най-фино почвата, като я довеждат до така нареченото – „градинско състояние“. В статията е представено изследване на почвообработваща фреза с хоризонтална ос на въртене , като са проследени показатели определящи качеството на работа.

Ключови думи: почвообработка, почвообработваща фреза, раздробяване на почвата

 Към статията

 

A ROBOTIC SWARM - A REVIEW OF CURRENT SITUATION

Автор(и): Lyubosvet Stoev

A ROBOTIC SWARM - A REVIEW OF CURRENT SITUATION

Ключови думи: unmanned aerial vehicles, robotics, swarming, artifical intelligence, public perception of technology, military technology development

 Към статията

 


  Издания

Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1