Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2021, Брой 2

Дата на издаване: 19 Април 2021 г.Дерматологични аспекти на пандемията COVID-19

Автор(и): Христо Добрев

В статията се представят дерматологичните аспекти на пандемията COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2 може да индуцира 6 основни типа кожни прояви, които показват връзка с давността и тежестта на заболяването. Наблюдават се също и кожни обриви, свързани с медикаментите, използвани за лечение на инфекцията.

Ключови думи: COVID-19, дерматология, кожни болести

 Към статията

 

Приключения, преживявания и СПА в екологично чиста среда – фокусът на съвременния турист

Автор(и): приключения,преживявания,спа и уелнес,промени,туристическо поведение

Възникнал в древността, туризмът непрекъснато се развива и усъвършенства. Той е един от най-динамично развиващите се отрасли в съвременния свят. Днес туризмът създава предпоставки за развитие на свързаните с него сектори и отрасли – селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, строителство, транспорт, здравно обслужване и др.

Ключови думи: Златина Караджова

 Към статията

 

Оценяване на химическия риск при тръбопроводен транспорт и съхранение на продукти от нефтопреработвателната индустрия

Автор(и): Милена Димитрова

В статията се дискутират проблемите при оценяването на химическия риск при транспорта по нефтопровод и съхранението на продукти от нефтопреработвателната индустрия и значението на показателите за ефективност на безопасността на процесите.

Ключови думи: оценка на риска, нефтопреработвателна индустрия, работа с химически опасни продукти, транспорт и съхранение на нефт и нефтопродукти

 Към статията

 

Трансгранична децентрализация и интегрирано управление – тенденции и взаимовръзки на примера на общините Одрин, Комотини и Кърджали

Автор(и): Хасан Азис

Децентрализацията като форма на управление е обект на научен интерес в различни сфери на социално-икономическите дейности. Настоящото изследване акцентира върху проучване на взаимовръзките между интегрираното управление в публичната администрация и степента на т. нар. трансгранична децентрализация в три общини – Одрин Комотини и Кърджали.

Ключови думи: трансгранична децентрализация, интегрирано местно самоуправление, административно-управленски кадри

 Към статията

 

„МАЛКИЯТ ПРИНЦ § ПЪТУВАНЕТО НА РОЗАТА“

Автор(и): Виолета Горчева

Обект на изследване е мюзикъла "Малкият принц" сътворен и сценично реализиран като световна премиера и репертоарно заглавие в Музикален театър-София през 2017 г. от най-младата генерация творчески личности в българското музикално-театрално изкуство.

Ключови думи: Мюзикъл, нормативна жанрова естетика, музикална драматургия, осъвременяване, семантични кодове, режисьорска експликация

 Към статията

 

Причини за понижен добив на дизелова фракция в атмосферната колона на H-OIL в рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Автор(и): Васил Янков

През периода 18.08.2019 – 23.09.2019г. в инсталацията за атмосферна и вакуумна дестилация в комплекс Хидрокрекинг в кипящ слой- H-Oil беше регистрирано понижаване на добива на дизелова фракция.

Ключови думи: хидрокрекинг в кипящ слой H-Oil, атмосферна дестилация, топлинен баланс, корозия, добив на дизелова фракция, коминна тарелка

 Към статията

 

Метод на предикатното смятане прилагайки класификационно правило за принадлежност за създаване индексирана матрица на принадлежност

Автор(и): Стела Тодорова

Учените проверяват и анализират с различни модели и методологии обекти на своето изследване, чиито сфери на проучване са икономика, мениджмънт, здравеопазване, компютърни системи и технологии дали отговарят на определени критерии.

Ключови думи: метод, индексирани матрици, модел, интуиционистки размити множества, предикат, анализ

 Към статията

 

Личностни възприятия за (не)сигурност

Автор(и): Елица Христова

В тази статия са представени основни резултати от изследването на сигурността на българските граждани в съвременното ни общество. Персоналната (личната) сигурност на човека, сигурността на социалните общности в обществото се интерпретира в съвременното нетрадиционно разбиране – сигурността се разглежда в контекста на комплекс от фактори – икономически, социални (социално-психологически), политически.

Ключови думи: сигурност, национална (общностна) сигурност, среда за сигурност, фактори за сигурност, възприятие за сигурност

 Към статията

 

Преглед работата на каталитичната система на инсталация „Каталитичен реформинг“ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ през първите осем работни цикъла

Автор(и): Иван Петров

Този статия разглежда работата на инсталация „Каталитичен реформинг“ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ (ЛНБ) за периода от първоначалното пускане на инсталацията през 2004 до 2020г.

Ключови думи: каталитичен реформинг, реформат, MON, RON, дезактивация, катализат

 Към статията

 

Изследване на стабилността на импулсни невронни мрежи Коен-Гросберг със закъснения

Автор(и): Иван Торлаков

В тази статия се изследват клас импулсни невронни мрежи Коен-Гросберг със закъснения. Търсят се стабилни невронни мрежи, които да помогнат за по нататъчното им изследване с дадения модел.

Ключови думи: Коен-Гросберг невронни мрежи, Импулси, Закъснения, Стабилност

 Към статията

 

Специфика на основанията за приложение на модела за доставка “дропшипинг” в България

Автор(и): Надежда Копринкова - Нончева

Обект на изследване в статията са малките и средните предприятия (МСП) в контекста на приложението на модела за доставка “дропшипинг”, разработен на основата на електронната търговия.

Ключови думи: дропшипинг, верига за доставки, електронна търговия, малки и средни предприятия, стоки

 Към статията

 

Opportunities for application of Blockchain technology in the Supply chain

Автор(и): Rusen Gigov

The need for innovation in supply chains requires exploring the possibilities of applying modern digital technologies that increase the competitiveness of businesses. In the last decade of the 21st century, the focus has been on Blockchain technology...

Ключови думи: blockchain technologies, supply chain

 Към статията

 

Роля на информационните и комуникационни технологии в дигиталната трансформация на предприятията в България през 2020 година

Автор(и): Екатерина Стаматова

В статията се разглеждат и обследват нивата на употреба на информационните и комуникационни технологии, използвани от предприятията в България през 2020 година. Изведените резултати по отделни показатели представят ясно и показателно линията на развитие на българския бизнес в тази посока.

Ключови думи: информационни и комуникационни технологии, дигитална трансформация

 Към статията

 


  Издания

Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1