Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Дерматологични аспекти на пандемията COVID-19Автор(и): Христо Добрев

В статията се представят дерматологичните аспекти на пандемията COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2 може да индуцира 6 основни типа кожни прояви, които показват връзка с давността и тежестта на заболяването. Наблюдават се също и кожни обриви, свързани с медикаментите, използвани за лечение на инфекцията. Боледуването от COVID-19 може да активира и влоши протичането на някои съпътстващи дерматози у болните, както и да повлияе върху избора на терапевтично поведение при тях. Продължителното използване на лични предпазни и хигиенни средства е съпроводено с развитие на кожна патология не само у здравните служители, но и всред здравото население. Пандемията оказва негативно въздействие върху дерматологичната клинична практика, образование и научна
активност. За неговото преодоляване все повече се използват методите на телемедицината, в частност теледерматологията. Дерматолозите трябва да познават посочените аспекти, за да могат да бъдат полезни в борбата за овладяване на пандемията.


Ключови думи: COVID-19, дерматология, кожни болести‹ Назад

  Още статии от този брой

Приключения, преживявания и СПА в екологично чиста среда – фокусът на съвременния турист

Възникнал в древността, туризмът непрекъснато се развива и усъвършенства. Той е един от най-динамично развиващите се отрасли в съвременния свят. Днес туризмът създава предпоставки за развитие на свързаните с него сектори и отрасли – селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, строителство, транспорт, здравно обслужване и др.

Оценяване на химическия риск при тръбопроводен транспорт и съхранение на продукти от нефтопреработвателната индустрия

В статията се дискутират проблемите при оценяването на химическия риск при транспорта по нефтопровод и съхранението на продукти от нефтопреработвателната индустрия и значението на показателите за ефективност на безопасността на процесите.

Трансгранична децентрализация и интегрирано управление – тенденции и взаимовръзки на примера на общините Одрин, Комотини и Кърджали

Децентрализацията като форма на управление е обект на научен интерес в различни сфери на социално-икономическите дейности. Настоящото изследване акцентира върху проучване на взаимовръзките между интегрираното управление в публичната администрация и степента на т. нар. трансгранична децентрализация в три общини – Одрин Комотини и Кърджали.

„МАЛКИЯТ ПРИНЦ § ПЪТУВАНЕТО НА РОЗАТА“

Обект на изследване е мюзикъла "Малкият принц" сътворен и сценично реализиран като световна премиера и репертоарно заглавие в Музикален театър-София през 2017 г. от най-младата генерация творчески личности в българското музикално-театрално изкуство.

Причини за понижен добив на дизелова фракция в атмосферната колона на H-OIL в рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

През периода 18.08.2019 – 23.09.2019г. в инсталацията за атмосферна и вакуумна дестилация в комплекс Хидрокрекинг в кипящ слой- H-Oil беше регистрирано понижаване на добива на дизелова фракция.

Метод на предикатното смятане прилагайки класификационно правило за принадлежност за създаване индексирана матрица на принадлежност

Учените проверяват и анализират с различни модели и методологии обекти на своето изследване, чиито сфери на проучване са икономика, мениджмънт, здравеопазване, компютърни системи и технологии дали отговарят на определени критерии.

Личностни възприятия за (не)сигурност

В тази статия са представени основни резултати от изследването на сигурността на българските граждани в съвременното ни общество. Персоналната (личната) сигурност на човека, сигурността на социалните общности в обществото се интерпретира в съвременното нетрадиционно разбиране – сигурността се разглежда в контекста на комплекс от фактори – икономически, социални (социално-психологически), политически.

Преглед работата на каталитичната система на инсталация „Каталитичен реформинг“ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ през първите осем работни цикъла

Този статия разглежда работата на инсталация „Каталитичен реформинг“ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ (ЛНБ) за периода от първоначалното пускане на инсталацията през 2004 до 2020г.

Специфика на основанията за приложение на модела за доставка “дропшипинг” в България

Обект на изследване в статията са малките и средните предприятия (МСП) в контекста на приложението на модела за доставка “дропшипинг”, разработен на основата на електронната търговия.

Роля на информационните и комуникационни технологии в дигиталната трансформация на предприятията в България през 2020 година

В статията се разглеждат и обследват нивата на употреба на информационните и комуникационни технологии, използвани от предприятията в България през 2020 година. Изведените резултати по отделни показатели представят ясно и показателно линията на развитие на българския бизнес в тази посока.