Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Членове на научния съвет


Проф. Стоянка Петкова


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, България
Направление: Обществено здраве.

Автобиография


Доц. Иванка Банкова


ВСУ „Черноризец Храбър” - гр. Варна, България
Направление: Администрация.

Автобиография


Доц. Анелия Рангелова


ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж, гр. Плевен, България
Направление: Психология.

Автобиография


Проф. Христо Добрев, дмн


Медицински Университет, гр. Пловдив, България
Направление: Медицина.

Автобиография


Проф. д-р Виолета Горчева


НМА „Проф. Панчо Владигеров”, гр. София, България
Направление: Изкуства.

Автобиография


Д-р Таня Димитрова


Генерален консул в Милано, Италия
Направление: Политика и международни отношения.

Автобиография


Д-р Владислав Пакеров


УМБАЛ “Александровска”, гр. София, България
Направление: Медицина.

Автобиография


Доц д-р Дилян Димитров


НВУ „В. Левски“, гр. Шумен, България
Направление: Военни науки.

Автобиография


Проф. д-р Николай Лахижа


Institute for Training of Personnel of the State Employment Service of Ukraine, Kiev, Ukraine
Направление: Управление и администрация.

Автобиография


Д-р инж. Хасан Азис


Кмет на Община Кърджали, България
Направление: Местно самоуправление.

Автобиография


Проф. Самуел Рафетов


The University of Chicago, UChicago Medicine, USA
Направление: Медицина.

Автобиография


Dr. George M. Vredeveld


The University of Cincinnati, USA
Направление: Икономика.

Автобиография


Проф. Анета Денева


Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов, България
Направление: Икономика.

Автобиография


Д-р Марко Оресте Марели


University of Milano-Bicocca, Italy
Направление: Психология.

Автобиография


Проф. Любомир Кекеновски


University St. Cyril and Methodius, Republic of Macedonia
Направление: Икономика.

Автобиография


Проф. Тодор Галунов


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Направление: Политология.

Автобиография


Проф. д-р Андрей Захариев


Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, Свищов, България
Направление: Финанси.

Автобиография


Доц. д-р Даниела Пастармаджиева


ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България
Направление: Политология.

Автобиография


Редакционен съвет


Доц. д-р Теодора Петрова


Главен редактор

Автобиография


Тодорина Недева


Редактор

Автобиография


инж. Айхан Хасан


Администратор

Автобиография


Руми Костадинова


Библиотекар

Автобиография