Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2022, Брой 6

Дата на издаване: 22 Ноември 2022 г.Importance and impact of wellness culture in the workplace

Автор(и): Yovena Nikolaeva Yancheva

The purpose of the present development is to emphasize the positive effect of implementing corporate wellness programs leading to the improvement of employees' physical, mental and social well-being. Wellness culture covers all spheres...

Ключови думи: Workplace Wellness, Employees, well-being, Motivation

 Към статията

 

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ТАКТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

Автор(и): Милена Димитрова

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ТАКТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

Ключови думи: експертно изследване, следствени действия, веществени доказателства, , наказателен процес

 Към статията

 

Анализ на разходите и ползите и анализ на ефективността и полезността на разходите и приложението им при разпределяне на ресурси в здравеопазването: ключови характеристики, употреби и ограничения

Автор(и): Д-р Сотир Богословов

Здравно-икономическите анализи все повече се използват при вземането на информирани решения по отношение на здравните политики. Въпреки това липсват методологични насоки, насочени към професионалистите в областта на общественото здравеопазване, особено тези, базирани в страни с ниски и средни доходи (СНСД). Тази статия представя и сравнява икономическите оценки в областта на общественото здравеопазване с акцент върху СНСД. Описани са основните принципи на най-често срещаните типове пълни икономически оценки, използвани при вземането на решения в здравеопазването в контекста на определяне на приоритети (а именно анализи на ефективността на разходите/полезността на разходите и анализи на разходите и ползите), и са очертани техните ключови характеристики, силни и слаби страни и възможности за приложение.Направен е анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ). Разгледана е основната рамка от правни документи, които поставят целите пред здравеопазването на европейско и национално ниво и са направени изводи за възможностите и перспективите за развитие.

Ключови думи: анализ на разходите и ползите, анализ на ефективността на разходите, анализ на полезността на разходите, здравеопазване

 Към статията

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ

Автор(и): Йовена Николаева Янчева

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ

Ключови думи: спа и уелнес туризъм, стрес, положително въздействие, мотивация

 Към статията

 

Модел на обучаваща се система на здравеопазването. Предимства и перспективи.

Автор(и): д-р Сотир Богословов

Модел на обучаваща се система на здравеопазването. Предимства и перспективи.

Ключови думи: здравеопазване, обучаваща се система на здравеопазването, системен подход

 Към статията

 

СПА и козметични процедури, йога и хранене по време на бременност – показания и противопоказания.

Автор(и): Йовена Николаева Янчева

В статията се представя показанията и противопоказанията както на СПА процедурите, така и на козметичните процедури по време на бременността. Както знаем, за една жена е много важно как се чувства и изглежда във всеки един момент от ежедневието си. Затова казваме, че е важно, да се чувстваш и изглеждаш добре както отвътре, така да и отвън. Бременността е най-чаканият и важен период за всяка жена. Всеки един от триместърите на бременността е специален. Храненето и активността (движението и тренировките) са безспорно двигателите за протичане на една лека и спокойна бременност, затова в статията са подбрани и описани подходящи йога упражнения и полезни храни, като се дава приоритет на основните хранителни вещества и минералите.

Ключови думи: спа процедури, козметични процедури, показания, противопоказания, йога и хранене

 Към статията

 

Проучване качеството на сеитбата при зеленчукови култури в зависимост от обработка на почвата

Автор(и): Галя Христова

Проведеният едногодишен полски опит в землището на село Спасово, Централна България има за цел да се установи влиянието на предсеитбената обработка на почвата, върху качеството на сеитбата на зеленчукови култури. Проследена е равномерността на работа на машинно –тракторен агрегат по време на предсеитбената обработка при две скорости на работа – V= 5,4km/h и V=7,2km/h. Установени незначителни отклонения в реалната дълбочина на обработката (разлика 0,3 сm при коефициент на вариране 12,5% и 13,8%). Определен е агрегатния състав на почвата, като пробите с преобладаващи агрегати до 10 mm имат относителен дял от 73%, а тези с големина над 50 mm са едва 2%. Проучена е стъпката на засяване на семената и дълбочината на полагане на семената. Основно те са повлияни от предсеитбената обработка на почвата.(разлика 0,3 сm при коефициент на вариране 12,5% и 13,8%). Определен е агрегатния състав на почвата, като пробите с преобладаващи агрегати до 10 mm имат относителен дял от 73%, а тези с големина над 50 mm са едва 2%. Проучена е стъпката на засяване на семената и дълбочината на полагане на семената. Основно те са повлияни от предсеитбената обработка на почвата.

Ключови думи: сеитба, предсеитбена обработка на почвата, агрегатен състав на почвата, стъпка на засяване

 Към статията

 

Астролабията – джобният планетариум на Средновековието

Автор(и): Любосвет Стоев

Астролабията – джобният планетариум на Средновековието

Ключови думи: история на науката, средновековна астрономия, антропология на технологиите

 Към статията

 

Изследване на машина за чупене на орехи

Автор(и): Иван Митков

В нашата страна има подходящи условия за отглеждане на различни овощни видове. Орехът е един от най-разпространени овощни видове в България. За да се задоволят нуждите на страната от орехови плодове, е необходимо да се прилага система от мероприятия, насочени към създаване на насаждения, съставени от едри, здрави, дълговечни и с добро плодородие дървета. Основно мероприятие за реализация на плодовете е чупенето им и отделянето на ядките. Целта на статията е да се изследва качеството на работа на машина за чупене на орехови плодове.

Ключови думи: машина за чупене на орехи, орехови плодове, орехови ядки

 Към статията

 

Types of materials used for the manufacture of plowshares

Автор(и): Ivan Mitkov

One of the main technological operations in modern conventional agriculture remains plowing the soil. The machines with which the operation is carried out are the plows. The plowshare take up to about 75% of the load on the plow bodies, in which case the choice of material for their manufacture is essential. The article examines the different types of plowshares that are used in modern agriculture. The purpose of the article is to give a general overview of the materials from which the ploughshares are made and the accompanying treatments. In addition to the overview comment, a survey are also made to companies producing plowshares.

Ключови думи: tillage machine, ploughing, ploughshare, strength, hardness, wear resistance

 Към статията

 


  Издания

Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1